SRA- toimikunnan uutta ohjeistusta koskien koteloita ja pistoolin asetarkastusta

SRA SM 2019 kilpailussa tapahtuneen tapaturman johdosta SRA toimikunta määrää seuraavaa:

 

1. Pistoolikotelot, joissa lukituksen vapauttava sormi voi osua liipaisimeen asetta kotelosta vedettäessä asetetaan käyttökieltoon, kunnes onnettomuuden tutkinta on valmistunut.

Tällaisia koteloita ovat esim. Dasta 720 DLB ja vastaavat ns. Serpa-kotelot.

2. Kaikissa SRA kilpailuissa tulee huolehtia sääntökohdan 5.1.1 mukaisen asetarkastuksen noudattamisesta kaikkien kilpailussa käytettävien aseiden osalta.

5.1.1 Asetarkastuksen tarkoituksena on tarkistaa kilpailussa käytettävien aseiden ja varusteiden turvallisuus:

Alla esimerkkilista asioista jotka olisi hyvä tarkastaa pistoolin asetarkastuksen yhteydessä:

1. Tarkastetaan liipaisimen ja varmistimen toiminta:

2. Viritetään ase ja puristetaan liipaisimesta. Aseen tulee laueta.

3. Viritetään ase ja laitetaan varmistin päälle. Puristetaan liipaisimesta kolme kertaa. Ase ei saa laueta.

4. Otetaan ensin sormi pois liipaisimelta ja sitten varmistin pois päältä. Ase ei saa laueta.

5. Varmistin pois päältä puristetaan liipaisin pohjaan. Pidetään liipaisin pohjassa ja samalla viritetään ase, päästetään liipaisinta hitaasti eteenpäin kunnes se resetoituu. Ase ei saa laueta. Puristetaan liipaisin pohjaan. Aseen tulee laueta.

6. Tarkastetaan varmistimen pysyminen päällä ase koteloon laitettaessa ja siitä pois otettaessa.

7. Tarkastetaan puolivirekynnen pitävyys, jos aseessa sellainen kuuluisi olla.

8. Tarkastetaan sulkuvarmistimen toiminta, jos aseessa sellainen kuuluisi olla.

Mikäli ase tai varuste ei läpäise em. tarkastuksia todetaan se vaaralliseksi. Mikäli ase tai varuste rikkoutuu tarkastuksessa, se ei ole ollut kenttäkelpoinen. Ampujan tulee korjata ongelmat ja läpäistä uusintatarkastus ennen kilpailun aloitusta.

Asetarkastuksen yhteydessä voidaan ase- ja sen osat merkitä tarkastusmerkillä.