Kilpailuiden raportit ja lomakkeet

Käytettävissä olevat lomakkeet ja raporttipohjat

Vastalause voidaan tehdä kilpailutoiminnan Yleissääntöjen, Teknisten Yleissääntöjen, ResUL:n Mestaruuskilpailujen Yleissääntöjen tai RUL:n, RES:n ja ResUL:n lajisääntöjen mukaan.

Tapahtumista raportoidaan ja ilmoitetaan ampumatuloksien ennätykset liiton toimistoon siihen tarkoitukseen suunnitelluilla lomakkeilla.

Vastalauselomake

Vastalause voidaan tehdä kilpailutoiminnan Yleissääntöjen, Teknisten Yleissääntöjen, ResUL:n Mestaruuskilpailujen Yleissääntöjen tai RUL:n, RES:n ja ResUL:n lajisääntöjen mukaan.

Vastalauselomake

Tapahtumaraportti

Lomaketta käytetään kilpailusuoritukseen normaalisti kuulumattoman tapahtuman raportointiin myöhempää käsittelyä varten.

Tapahtumaraportti

Ampumakilpailun ennätysilmoitus

Käytetään mestaruuskilpailuden ennätyksen ilmoittamisessa. Täytetty lomake liitetään valvontakertomuksen liitteeksi.

Ennätysilmoitus

Ampumakilpailun valvontakertomus

Kilpailun tekninen asiantuntija (TA) vastaa kertomuksen laadinnasta yhteistyössä kilpailun johtajan kanssa.

Valvontakertomuslomake