Liitto

Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja.

Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot.

Puheenjohtajisto

Reserviläisurheiluliiton puheenjohtajana toimii Tor-Erik Lindqvist ja varapuheenjohtajana Jukka-Pekka Ahonen. Liiton toisena varapuheenjohtajana toimii Jari-Pekka Walden.

Taustaa

Reserviläisurheiluliitto perustettiin 12.12.1970. Uuden liiton jäseniksi tulivat Reservin Aliupseerien Liitto ja Suomen Reserviupseeriliitto sekä kummankin liiton kaikki piirit. Liiton syyskokous hyväksyi 29.10.94 uusiksi jäseniksi molempien naisjärjestöt.

RESUL:sta tuli joulukuussa 1998 silloisen Maanpuolustuskoulutus ry:n jäsen.

ResUL:n ensimmäisessä toimintakertomuksessa v. 1971 todetaan, että sen tavoitteena tulee olemaan kilpa- ja kuntourheilun tehostaminen, koulutustoiminnan käynnistäminen, maastourheilumuotojen tukeminen (esim. talvi- ja partiokilpailut) sekä liittojen päällekkäistoimintojen poistaminen. RESUL:n tehtävänä on reserviläisurheilun ja kuntoliikunnan suunnittelu ja toteutus.

RESUL on liittynyt 01.01.2008 toimintansa aloittaneeseen Maanpuolutuskoulutusyhdistykseen.

Lue lisää RESUL:in historiasta.

Jäsenkunta

Reserviläisurheiluliitto on valtakunnallinen urheilujärjestö, jonka jäseniä ovat Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja niiden piirit sekä 1.1.2009 jäseneksi liittynyt Maanpuolustuskiltojen Liitto ja 1.1.2010 jäseneksi liittynyt Suomen Rauhanturvaajaliitto.  Reserviläisurheiluliiton toimintaan pääsee mukaan liittymällä jäseneksi johonkin em. liittojen paikallisyhdistykseen. Jäseniä liitossa on tällä hetkellä n. 85.000.

Toiminta

Reserviläisurheiluliiton käytännön liikuntaharrastusten vetäjinä toimivat jäsenliittojen paikallisyhdistykset, joille liikunta eri muodoissaan on eräs merkittävä tapa ylläpitää maanpuolustuskuntoa ja -tahtoa.

Paikallisyhdistyksissä liikunta ja urheilu tarjoavat mielekkään tavan yhdessäoloon ja samalla se on myös tärkeä toiminta-aktiviteetti. Piirit ja perusyhdistykset järjestävät liikunta- ja koulutustapahtumia vuositasolla n. 7.000 ja niihin osallistumiskertoja on n. 67.000.

Reserviläisurheiluliitto tarjoaa jäsenilleen vaihtoehtoisia liikuntamalleja ja mahdollisuuksia monitahoisten taitojen kehittelyyn mm. maastojotokset ovat reserviläisten kuntotapahtumia parhaimmillaan. Vaellukset maastossa kaikki tarvittavat varusteet mukana kuljettaen on jäsenistön kuntoa ylläpitävää perustoimintaa, mutta se on myös kokemuksia, elämyksiä ja uusia ystäviä antava harrastus.

Sovellettu reserviläisammunta (SRA)

SRA on vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenille tarkoitettua toiminnallista ja turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa sekä aseiden käyttöä kehittävää ja mittaavaa urheiluammuntaa.

Ammuntaan voi osallistua Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) jäsenliiton jäsen, joka on suorittanut RESUL:n SRA toimikunnan hyväksymän SRA ampujan kurssin ja siihen liittyvän aseenkäsittelykokeen hyväksyttävästi. Alle 18-vuotiaalla tulee lisäksi olla huoltajan allekirjoittama kirjallinen osallistumislupa.

Reserviläisurheiluliiton toimintasektorit
RESUL:N KILPAILUT:

 • Maastokilpailut
 • Talvikilpailut
 • Partiokilpailut
 • Pistooliampumahiihtokilpailut
 • Ampumasuunnistuskilpailut
 • Pistooliampumajuoksukilpailut
 • Neliottelu
 • Merikilpailut
 • Ilma-asekilpailut
 • Ampumakilpailut
 • SRA-kilpailut
 • Palvelusammuntakilpailut
 • Perinneasekilpailut
 • Ampumahiihtokilpailut
 • Tarkka-ampujakilpailut

SOTILASTAIDOT:

Ampumataito, suunnistus, kartanluku ja tulenjohto

KOULUTUS:

 • Ampumakoulutus
 • Kilpailu-/kuntoliikuntatapahtumien järjestäjien koulutus
 • Fyysisen kunnon testaamiskoulutus
 • Perehdyttämiset uusiin liikuntalajeihin

FYYSINEN KUNTO:

 • Talvi- ja syysjotokset
 • Marssit
 • Yömarssit
 • Yöammunnat
 • Kävelytestit
 • Kenttäkelpoisuustestit
 • Taitokilpailut

Liiton järjestämät suurimmat tapahtumat ovat syysjotos, johon osallistuu 400-500 henkilöä eli n. 100 partiota sekä ruutiaseiden ampumamestaruuskilpailut, joissa osallistujia on 500 – 600 henkilöä. Lisäksi osallistutaan kansainvälisiin kilpailu- ja kuntoliikuntatapahtumiin (esim. Erna -sotilastaitokilpailu Virossa, Nuorten Partiokilpailu Ruotsissa ja Nijmegen-marssi Hollannissa).

SOTUL:N SM-KILPAILUT:

Reserviläisillä on mahdollisuus osallistua puolustusvoimien joukko-osastojen ampumamestaruus-, partiohiihto- ja partiosuunnistuskilpailuihin.

Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöt

www.reservilaisliitto.fi
www.rul.fi
www.maanpuolustuskiltojenliitto.fi
www.rauhanturvaajaliitto.fi

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä palkittuja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on palkinnut liiton pitkäaikaisen puheenjohtajan Matti Kuulan (27.2.2006) ja hallituksen jäsenen Jukka Kempin (26.2.2007) Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristillä sekä Olavi Iso-Ojan Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalilla kultaristein (26.02.2008).

Hallituksen pitkäaikaiselle jäsenelle Mauri Särssille ansioristi myönnettiin 26.2.2009.  Samalla päivämäärällä myönnettiin myös hallituksen jäsen Timo Ronkaiselle ansiomitali kultaristein. Puheenjohtaja Timo Sysilammelle ansioristi myönnettiin 26.2.2010. Hallituksen jäsen Marko Patrakalle ansiomitali kultaristein myönnettiin 25.2.2011.