Järjestelyjä tukevat liitteet

Säännöt (liite 1) ja järjestelyjä tukeva aineisto

Nämä jotosohjeen liitteet ovat järjestelyjä tukevia ja ohjaavia asiakirjoja. Palautetta säännöistä ja tukiaineistosta voi antaa kuntoliikuntatoimikunnalle, joka vastaa liitteiden ylläpidosta ja kehittämisestä.

Liitteet 1 – 14 pdf asiakirjoina.

Liite 1, jotoksen säännöt

Liite 2, aikatauluesimerkki

Liite 3, aikataululaskelma

Liite 4, kutsuesimerkki

Liite 5, ennakko-ohje

Liite 6, jotosohje

Liite 7, tehtäväluettelo

Liite 8, tehtäväkäsky

Liite 9, rastipöytäkirja

Liite 10, arvostelulomake

Liite 11, johtamiskartta

Liite 12, rastihenkilöohje

Liite 13, talousarvion muistilista

Liite 14, palautelomake